EĞİTİM PROGRAMIMIZ

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ

Öğretmen rehberliğinde, küçük gruplar halinde, kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda bir etkinliğe yöneldiği zaman dilimidir. Çocuklar serbest zaman etkinliği sırasında, kendi isteklerine ve ilgilerine göre çoğu zaman da kendi seçtikleri arkadaşlarıyla bir etkinliğe yöneldiği zaman, yetişkin baskısı hissetmeden rahat ve özgür bir ortamda kendilerini daha iyi ifade edebilirler. Çocuğun hayal gücü ve ifade etmelerini geliştirdiği, küçük kas gelişiminin desteklendiği, el-göz koordinasyonunun geliştirdiği, özgün bir ürün çıkardığında kendisine olan güvenini pekiştirdiği, arkadaşlarıyla iletişim kurduğu bir ortamdır.

 

 

Serbest zaman etkinlikleri, ilgi köşeleri etkinlikleri ve sanat etkinliklerinden oluşur. Sınıflarda bulunan ilgi köşeleri, kitaplık, evcilik, blok, fen-doğa, kukla ve müzik 

köşeleridir. Ayrıca çocukların kazandırılacak hedef ve hedef davranışlarına göre geçici ilgi köşeleri de hazırlanır. Sanat etkinlikleri, çeşitli boya çalışmaları, yoğurma maddeleri ile yapılan çalışmalar, kağıt işleri, çeşitli artık malzemelerle yapılan çalışmaları içerir.

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

Çocuğun dil gelişimine yardımcı olan, duygu ve düşüncelerini rahat ifade etmesine imkan sağlayan, özgün hikaye, şiir, tekerleme üreterek ifade edişlerini ve hayal güçlerini geliştirdikleri, yeni kelimeler öğrenerek kelime dağarcığını geliştirmeyi amaçlayan bir etkinliktir.

Türkçe dil etkinliği, hikaye öncesi etkinlikler, hikaye anlatma, hikaye sonrası etkinlikler olarak üç bölümden oluşur.

Hikaye öncesi etkinlikler; bilmece, tekerleme, şiir ve parmak oyunlarından oluşur.

Hikaye anlatma bölümünde ise farklı teknikler kullanılarak hikayeler anlatılır.

Hikaye sonrası etkinlikte, dramatizasyon çalışmaları, pandomim çalışmaları, hikaye tamamlama, hikayeye isim bulma ve ifade edici folklör çalışmaları ile uygulanır.

OKUMA-YAZMA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Çocukların ilkokula hazırlanmasında, küçük kaslarını geliştirme, el-göz koordinasyonunu geliştirme, kalem kullanma, Çizgi defteri ile çalışma, Dergi çalışmaları, Tek basamaklı sayılarla problem çözme çalışmaları, Nesneleri ya da nesne resimlerini eşleştirme, mekânsal ilişkiler, Görsel algılama çalışmaları vs. Temel kavram gelişimine yardımcı olmaya yönelik bu etkinlikler aracılığıyla çocuklardaki ifade edicilik duygusu gelişirken aynı zamanda da, bilişsel ve sosyal-duygusal alanlardaki yeteneklerinin gelişimi desteklenmesi amaçlanır. Asla okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır.

 

 

SANATSAL ETKİNLİKLER
Çocuğun üreticiliğini kullanarak bir ürün oluşturması, farklı malzemeleri (Makas-tutkal-kağıt-karton-pul-sim-kumaş vs.) tanıması ve kullanabilmesi amaçlanarak grup-proje çalışmaları ve bireysel çalışmalar yapacakları bir ortam sunulur. Sanat çalışmalarından eğitim programındaki amaç küçük kas gelişimini sağlamak, el-göz koordinasyonunu sağlamak, üreticiliğini arttırmak, resim yapmak bunlardan bazılarıdır. Çok sayıda sanatsal teknik kullanılarak yapılabilecek çalışmalar vardır. ( tuz seramiği, şeker boyası vs.). Sanat çalışmaları yalnızca serbest zamanda yapılan etkinlikler değildir. Bazen tek başına bir sanat çalışması yapılabildiği gibi bazen de diğer etkinliklerin tamamlayıcısı olarak yapılabilir.

 

FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARI

Çocukların doğuştan var olan merak duygusunu geliştirecek, neden-sonuç ilişkilerini anlamalarına yardımcı olacak
etkinlikler planlanır. Çocuk, merak eder, araştırır, keşfeder ve inceler Çocukların belli bir obje ve uyarıcı üzerinde dikkatlerini toplayabilmelerine, kendisini ve çevresini algılayabilmelerine, olaylar ve nesneler arasında ilişki kurabilmelerine, akıl yürütebilmelerine, problem çözebilme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olan bir etkinliktir. Fen ve doğa çalışmalarının içeriğini, deneyler yapma, inceleme gezileri yapma, hayvan besleme, bitki çimlendirme, eğitici oyuncaklarla oynama oluşturmaktadır.

 

 

MÜZİK ETKİNLİKLERİ

 

 Çocuğun müzikle ilgili yeteneklerini ortaya çıkaran, ses-kulak ve zevk eğitimine yardımcı olan, dinlendirip, dinleme alışkanlığı kazandıran, şarkı söylerken

 yeni sözcükler öğrenmesine, estetik duygularını geliştirmesine yardımcı olan bir etkinliktir. Müzik etkinliğinin içeriğini şarkı söyleme, müzik dinleme, ses

 dinleme ve ayırt etme, ritim çalışmaları, müzikli dramatizasyonlar, müzikli öykü oluşturma, müzik eşliğinde hareket, ve çeşitli işitsel algı etkinliklerini içermektedir.

DRAMA ETKİNLİĞİ

Çocuklarımızın en keyif aldıkları derslerden biri de Drama Dersi’dir. Çocuklar bu derste kendini ifade edebileceği, üreticiliğini ve hayal gücünü kullanabileceği ve empati kurabileceği bir ortam hazırlanır. Ayrıca drama dersi çocukların sosyalleşmesine büyük katkı sağlamaktadır. Çocukların sorunlarla baş edebilme yeteneğini arttırmaktadır. Drama
öğretmenleri çocukların beden dillerini kullanmalarında ve hayal dünyalarını geliştirmelerinde büyük rol oynamaktadır.

Okulumuzda verilen eğitimin dışında çocuklarımıza tiyatro sevgisi kazandırmak için ara ara tiyatro oyunlarına gitmekteyiz. Burada çocuklar hem canlı olarak izledikleri oyunculardan çok etkilenmekte hem de zaman zaman kendileri de oyunun bir parçası olma şansına sahip olmaktadırlar. Bu onlar için büyük heyecan yaratmaktadır. Bu çalışmalar çeşitli kaynaşma-ısınma çalışmaları, pandomim, rol oynama, doğaçlama, öykü oluşturma, dramatizasyon gibi etkinliklerden oluşur
RESİM: Çocukların yaratıcılıklarını sergileyebildikleri çok önemli bir alan olan resim etkinliği okulumuzda sıkça yapılmaktadır. Suluboya, pastel boya, kuru boya, seramik hamuru, tuz seramiği gibi malzemeler kullanarak çocukların hayal dünyalarını daha da geliştirmeleri sağlanmaktadır. Hayal dünyalarının yanı sıra resim etkinliklerinde çocukların problem çözme becerileri de artmaktadır.

 

OYUN ETKİNLİĞİ


“Oyun, çocuğun gelişmesi ve kişilik kazanması için sevgiden sonra gelen ikinci en önemli ruhsal besinidir. Oyun çocuğun özgürlüğüdür.”  
Prof. Dr. A.Yörükoğlu

 

– Çocuğun hareketli oyunlarla büyük kaslarını geliştirme fırsatı bulduğu, birikmiş enerjisini oyun yoluyla harcadığı, çevresindeki nesneleri tanıdığı, bazı kavramları kazandığı bir etkinliktir.
– Çocuğun arkadaş ilişkileri onun ruhsal olgunluğunun en iyi ölçütüdür.
– Oyun etkinliği kişilik gelişiminde ve sosyalleşmesinde önemli bir rol oynar.
– Değişik kişilikleri oynarken bir bakıma kendi kişiliğini daha iyi tanır.
– Kendi hakkını korumak, başkalarının hakkını gözetmek, işbirliği ve paylaşma evde değil, ancak oyun ilişkilerinde kazanılan toplumsal özelliklerdir.
– Çaba harcamayı, başladığı bir işi bitirmeyi ve bundan zevk almayı öğrenir.
– Oyun etkinliklerinde ısındırıcı oyunlara, taklit oyunlarına, açık hava oyunlarına, sınıf-salon oyunlarına ve dinlendirici oyunlara yer verilmektedir.

 

 

KUKLA SAATİ

Geçmişten günümüze çocukların vazgeçemediği ilgi alanlarından bir tanesini de kuklalar oluşturmaktadır. Kuklalar üzerinde yapılan incelemeler kuklaların yalnız çocukları eğlendiren basit bir eğlence aracı olmadığını, eğlendirirken eğittiğini gösteriyor. ‘Temel dil kurallarının yanı sıra, dil yaratıcılığı ve toplumsal kuralları kuklayla kazandırabiliyoruz. Bir şeyleri paylaşabilme, beden dilini kullanabilme, sesini kullanabilme gibi özellikleri de kukla sayesinde çocuklara verebiliyoruz. Kukla, çocuğun üzerindeki çevresel baskıların çocuğun üzerinden kalkmasını sağlıyor. Çocuğun ifade yeteneği gelişiyor ve özgüveni artıyor Yetişkinlerin de kuklalara ilgi duyduklarını, toplulukların duygu ve düşüncelerini dile getirdiği ve çağın sanat anlayışının, kültürel
yapısını yansıttığını göstermektedir.

 

 

İNGİLİZCE ÇALIŞMALARI

Beyin alıcılarının en yoğun olduğu okul öncesi dönemde beyin ileride kullanılmak üzere pencereler oluşturur. Ve bu dönemde açılmayan pencerelerin ileride açılması daha zordur. Dil öğrenmeye elverişli olunan bu dönemde çocuklar bilişsel ve zihinsel olarak her iki dilin anlamını kavrayabilir ve bunu ifade edebilirler. Bizler Kübra Park Anaokulu olarak çocuklarımıza başka dillerinde olduğunun farkına vardırmak ve ilerideki dil öğrenimlerini kolaylaştırmak amacı ile dil eğitiminin ilk tohumları atıyoruz. Okullarımızda İngilizce eğitimi yaş gruplarına uygun dersler hazırlanarak haftada 2 gün gerçekleşmektedir.

 

DEĞERLER EĞİTİMİ

Değerler eğitimi, bireye; kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırma eğitimidir. Çocuklara, başka insanlara değer vererek kendi yaşamlarını zenginleştirebileceklerini öğretir.

Günümüzde eğitim alanında da değerler eğitimi önemsenmekte, değerlerin çocuklara nasıl aktarılacağı konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bilişsel süreçlerin yanı sıra yaşantıya yönelik uygulamalar da okulda uygulanan değerler eğitimi programı içinde yerini alır.

Anaokulumuzda başlatılan Değerler Eğitimi programında, sınıf öğretmenleri tarafından Sevgi – Saygı, Arkadaşlık, Yardımlaşma – Paylaşma, Duygularla Baş Edebilme, Sorumluluk, İşbirliği, Mutluluk, Barış – Hoşgörü konularıyla ilgili sınıf içinde oyun etkinlikleri gerçekleştirilir.

Eğitimde ve Öğretimde sistematik yenilenme prensibiyle hareket eden Anaokulumuz, branşlarında uzman kadromuz ile çocuklarımızın akademik başarısına ve yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Çocuğu seven, bilen ve geliştirmeyi başarabilen bir okul olarak, sevgi ve güveni bir aile sıcaklığı ve yakınlığında, her zaman bulabilirsiniz. Çünkü herkes, neyi, neden yaptığının ve nasıl yaptığının farkındadır okulumuzda. Kapımızı her gün, ilk günkü heyecan, umut ve sevgiyle açmaktayız ve dünyanın en değerli varlıklarını bu inançla karşılamaktayız. Okulumuzda ailelere ve çocuklarımıza “uygun yanıtlar” değil gerçekten “doğru yanıtlar” vermek için çalışmaktayız. Bir aile sıcaklığı, anne-baba şefkati, öğretmen sorumluluğu ve tecrübesi ile yola çıktık, yolumuz uzun, bu uzun yolda dürüstlükten şaşmayacak olan amacımız “Kendine güvenen, kendi başına karar verebilen, öğrenme isteği duyan, meraklı, aktif ve neşeli çocuklar yetiştirmek” olacaktır.
Bu nedenle de kendimizi tanıtmak ve sahip olduğunuz en değerli varlığınızın emin ellerde olduğunu bir kez daha dile getirmek istedik.
Eğitimin kutsallığının ve vicdani sorumluluğunun bilincinde olan ve bu mesleği bir iş gibi değil, bir zevk bir manevi doyum olarak algılayan Kübra Park ANAOKULU olarak diyoruz ki;
“HER ÇOCUK BİR “DEĞERDİR”.

SAHİP OLDUĞUNUZ DEĞERİ EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞTİRME VE YARINLARA HAZIRLAMA SORUMLULUĞUNUZU PAYLAŞMAYA HAZIRIZ.

 

YIL İÇİNDE UYGULADIĞIMIZ PROGRAMI DESTEKLEYİCİ ETKİNLİKLER

Anaokulumuzda bu çalışmaların yanısıra önemli gün ve haftalar, sürpriz partiler, araştırma gezileri, Sosyal ziyaretler, sinema, tiyatro, müze, hayvanat bahçesi, piknik, sınıfa konuk çağırmalar vb. yer almaktadır.

 

  • Veli toplantıları
  • Aile Katılımı
  • Sınıfa konuk çağırma
  • Bazı geziler ( piknik, darıca hayvanat bahçesi, ev ziyaretleri vb. )
  • Sürpriz partiler
  • Her mayıs ayında çocuklarımızın yıl boyunca yapmış oldukları sanatsal etkinliklerin sergisi
  • Haziran ayında çocuklarımızın hazırladıkları yılsonu program gösterisi