Veli-Okul İşleyiş İlkeleri

1- Okula geliş gidişlerdeki disiplin hem öğrencilerimiz hem de okulumuz açısından önem taşımaktadır. Lütfen eğitim programı ve beslenme saatlerini göz önüne alarak geliş ve gidiş saatlerine uyunuz.

2- Veli toplantıları ve geri bildirim çalışmalarına katılmaya özen gösteriniz.

3- Çocukların gelişimlerini sağlayacak ve toplumsal değerleri geliştirmek amacıyla okul tarafından düzenlenen törenlere, etkinliklere vb. çalışmalara öğrencinin katılımını sağlayınız.

4- Okul yönetimi tarafından gönderilen yazışma ve cevaplanması istenen belgeyi belirlenen süre içinde geri gönderiniz.


5- Gün içinde bilgi almak için sınıf öğretmenleriyle görüşmelerinizi saat 13:30-14:30 arasında yapınız.

6- Öğrencinin duygusal ve fiziksel durumundaki değişiklikleri zamanında okula bildiriniz.

7- Okulda karşılaşılan sorunları okul yönetimi ile paylaşınız.

8- Öğrencinin bulaşıcı hastalığı olduğunda okul yönetimine bildiriniz, iyileştiğini belirtir sağlık raporunu aldıktan sonra okula getiriniz.

9- Okul yönetiminin öğrenci ile ilgili çözüm önerilerini ve önlemlerini dikkate alınız.

10- Okul yönetimi veya müdür ile görüşmeler için önceden bilgi ve randevu alınız.

11- Okul gezi ve etkinliklerinde öğrencinin izin kâğıtlarını ve ücretlerini zamanında gönderiniz.

12- Sözleşmede tercih ve kabul edilen ödeme planına göre zamanında yapınız.

13- Okulumuz aylık eğitim bültenlerini, Aile katılımını ve aylık yemek listesini velilerimize iletmektedir. Aylık bültenimizde o ay içerisinde gerçekleştirilen Eğitim-Öğretim programları ve dış geziler belirtilmektedir.

14- Her dönem başlangıcında ve yılsonunda olmak üzere üç veli toplantısı düzenlenir. Bu toplantılarda okul işleyişi, dönemin genel değerlendirilmesinin yanı sıra, olası önerileri dinlemek, bir sonraki dönem çalışmaları hakkında bilgi vermek ve okul-aile ilişkilerini güçlenmesini sağlamaktır. Velilerimizin toplantılara katılımı önemlidir.

15- Okulumuzla ilgili bilgileri okul telefonundan, Gsm numaralarından, Web sayfasından, Facebook, Email adresinden alabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Gün içerisinde yuvadan anne veya baba dışında herhangi biri alacak ise bunun daha önceden okul yönetimine mutlaka bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde teslim etmemiz mümkün değildir. Bu durum hem çocuklarımızın güvenliği hem de okul yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır.