Drama

DRAMA ETKİNLİĞİ

Çocuklarımızın en keyif aldıkları derslerden biri de Drama etkinliğidir. Çocuklar için bu derste kendini ifade edebileceği, üreticiliğini ve hayal gücünü kullanabileceği ve empati kurabileceği bir ortam hazırlanır. Ayrıca drama dersi çocukların sosyalleşmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Çocukların sorunlarla baş edebilme yeteneğini arttırmaktadır. Drama öğretmenleri çocukların beden dillerini kullanmalarında ve hayal dünyalarını geliştirmelerinde büyük rol oynamaktadır.

Okulumuzda verilen eğitimin dışında çocuklarımıza tiyatro sevgisi kazandırmak için ara ara tiyatro oyunlarına gitmekteyiz. Burada çocuklar hem canlı olarak izledikleri oyunculardan çok etkilenmekte hem de zaman zaman kendileri de oyunun bir parçası olma şansına sahip olmaktadırlar. Bu onlar için büyük heyecan yaratmaktadır. Bu çalışmalar çeşitli kaynaşma-ısınma çalışmaları, pandomim, rol oynama, doğaçlama, öykü oluşturma, dramatizasyon gibi etkinliklerden oluşur