Fen ve Doğa Çalışmaları

Çocukların doğuştan var olan merak duygusunu geliştirecek, neden-sonuç ilişkilerini anlamalarına yardımcı olacak
etkinlikler planlanır. Çocuk, merak eder, araştırır, keşfeder ve inceler.

Çocukların belli bir obje ve uyarıcı üzerinde dikkatlerini toplayabilmelerine, kendisini ve çevresini algılayabilmelerine, olaylar ve nesneler arasında ilişki kurabilmelerine, akıl yürütebilmelerine, problem çözebilme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olan bir etkinliktir.

Fen ve doğa çalışmalarının içeriğini, deneyler yapma, inceleme gezileri yapma, hayvan besleme, bitki çimlendirme, eğitici oyuncaklarla oynama oluşturmaktadır.