Türkçe Dil Etkinliği

Çocuğun dil gelişimine yardımcı olan, duygu ve düşüncelerini rahat ifade etmesine imkan sağlayan, özgün hikaye, şiir, tekerleme üreterek ifade edişlerini ve hayal güçlerini geliştirdikleri, yeni kelimeler öğrenerek kelime dağarcığını geliştirmeyi amaçlayan bir etkinliktir.

Türkçe dil etkinliği, hikaye öncesi etkinlikler, hikaye anlatma, hikaye sonrası etkinlikler olarak üç bölümden oluşur.

Hikaye öncesi etkinlikler; bilmece, tekerleme, şiir ve parmak oyunlarından oluşur.

Hikaye anlatma bölümünde ise farklı teknikler kullanılarak hikayeler anlatılır.

Hikaye sonrası etkinlikte, dramatizasyon çalışmaları, pandomim çalışmaları, hikaye tamamlama, hikayeye isim bulma ve ifade edici folklör çalışmaları ile uygulanır.