Oyun Etkinlikleri


“Oyun, çocuğun gelişmesi ve kişilik kazanması için sevgiden sonra gelen ikinci en önemli ruhsal besinidir. Oyun çocuğun özgürlüğüdür.”

— Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu

1 ↗

– Çocuğun hareketli oyunlarla büyük kaslarını geliştirme fırsatı bulduğu, birikmiş enerjisini oyun yoluyla harcadığı, çevresindeki nesneleri tanıdığı, bazı kavramları kazandığı bir etkinliktir.

2

– Çocuğun arkadaş ilişkileri onun ruhsal olgunluğunun en iyi ölçütüdür.

3 ↗

– Oyun etkinliği kişilik gelişiminde ve sosyalleşmesinde önemli bir rol oynar.

4↗

– Değişik kişilikleri oynarken bir bakıma kendi kişiliğini daha iyi tanır.

5↗

– Kendi hakkını korumak, başkalarının hakkını gözetmek, işbirliği ve paylaşma evde değil, ancak oyun ilişkilerinde kazanılan toplumsal özelliklerdir.

6 ↗

– Çaba harcamayı, başladığı bir işi bitirmeyi ve bundan zevk almayı öğrenir.

Oyun etkinliklerimizde ısındırıcı oyunlara, taklit oyunlarına, açık hava oyunlarına, sınıf-salon oyunlarına ve dinlendirici oyunlara yer verilmektedir.